’t is buitengewoon mooi wonen aan de Waterweg

Home VvE Commissies Prikbord Media Links

Santplaet - Maassluis

Wonen in "de Furie"

Bewoners commissie …


Maasdelta wil dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving.


Een bewonerscommissie is een groep vertegenwoordigers van een groep appartementen. Anders gezegd, de ogen en oren van de flat.


De bewonerscommissie is de belangrijkste gesprekspartner voor Maasdelta en behartigd het algemeen belang van de huurders.


De bewonerscommissie is er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedereen contact opnemen met Maasdelta.


Een bewonerscommissie onderneemt activiteiten om een complex leefbaar te houden. Voorbeelden zijn:

- verspreiding van een nieuwsbrief

- welkomstgeschenk nieuwe bewoners

- activiteitencommissie

- technische commissie

  

  Commissieleden


  Kees van Schie (46) - voorzitter

  e-mail

  Albert Kropff (116) - secretaris

  e-mail

  Gerard Looije (84) - penningmeester

  Marr Wuyster (42) - algemeen lid

Omdat onze flat deels huur deels koop is werkt de bewonerscommissie nauw samen met de VvE (Vereniging van Eigenaren). In de diverse commissies zie je ook deze samenwerking.

klik op deze link >>>   UITSLAG ENQUETE VENTILATIE-SYSTEEM HUURDERS   <<< klik op deze link

Kort verslag van de achterbanvergadering Vereniging Bewoners Belangen Maassluis
Datum: 03.02.2020


In de prestatieafspraken met Maasdelta worden de huren bepaald d.m.v. de huursombenadering. Voor 2020 worden de lagere inkomens zoveel mogelijk ontzien. De huurverhoging voor 2020 is door het Rijk bepaald op 2,6%. Dit is inflatievolgend. Eind februari zullen de koepels (VBBM, Hellevoetsluis en Spijkenisse) een advies uitbrengen naar Maasdelta.
Over de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt pas in de loop van dit kwartaal een uitspraak verwacht.


De WOZ-waarde is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is los van de kwaliteit van de woning. Als u de reden hiervan wilt weten kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch of via een e-mail. Als u wilt zien wat de WOZ-waarde is kunt u dit zien op de website www.wozwaardeloket.nl. Daar kunt u uw postcode en huisnummer invullen. De WOZ-waarde is mede bepalend voor allerlei toeslagen die de gemeente Maassluis hanteert.


De VBBM heeft contact gehad met Handhaving en Toezicht over het toegenomen aantal inbraken. De buurtpreventie is nu extra ingezet. Er worden rondes gelopen met leerlingen van het Albeda college die de beveiligersopleiding volgen (dit wordt ieder jaar gedaan). Ook wordt het wijkteam ingezet.


Het doel is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en waar nodig/gewenst door te laten stromen naar een voor hen geschikt complex. Maasdelta werkt hierin nauw samen met de gemeente Maassluis. Het is de wens om op termijn 3 Woonservicezones in Maassluis te realiseren. Een voorbeeld van een bestaande Woonservicezone is de Zonneburcht- De Tweemaster.


Als een aannemer schade maakt door een verbouwing moet je dit melden bij je inboedelverzekering.


Er is een muizenplaag ook op Het Balkon. Je kan de gemeente alleen bellen als het om een spitsmuis gaat. Voor veldmuizen komt de gemeente niet. Je mag alleen vallen zetten. Of een poes nemen.


Albert Kropff


klik op deze link >>>  PROTOCOL BIJ REPARATIES DOOR MAASDELTA TIJDENS CORONA   <<< klik op deze link

Verslag van overleg met de bewonerscommissie De Furie en Maasdelta op 5 juni 2020


De huurverhoging op 1 juli gaat door. Maasdelta heeft geen tegenbericht gehad van het ministerie om de huurverhoging uit te stellen.


De afrekening van de servicekosten zullen wat later plaatsvinden. Maasdelta heeft een nieuw automatiseringssysteem waardoor er wat vertraging is. Het streven is voor 1 juli.


Indien men overlast ervaart van buren moet je dit melden bij Maasdelta.


De sleutelcoördinator van de technische commissie regelt het activeren en deactiveren van de tags en afstandsbediening van het hek. Omdat er een motorfiets ontvreemd is gaan er stemmen op om het parkeerdek te beveiligen met een camera. De bewonerscommissie zal dit aankaarten bij de VvE.


De brandweer heeft geen opmerkingen gemaakt in haar rapportage over de plaatsing van de scootmobielen. Echter bij het laden van de batterijen kan er een situatie ontstaan dat er spontaan een accubrand ontstaat. Voorstel is om een brandwerende hoes over de accu’s te plaatsen.


De eindcontrole van het gebouw heeft door de Coronacrisis nog niet plaatsgevonden. Het is nog niet bekend wanneer dit wordt uitgevoerd.

Vanwege de Coronacrisis worden reparaties vertraagd uitgevoerd (zie document van Maasdelta elders op deze website).